Etiket: konvansiyonel medya

Sosyal Medya Tehditi!

Evil twitter: www.Dabbled.org Kendi karar dinamikleri gelişmemiş, toplu hareket etmeye meyilli ve/veya baskıcı rejimler tarafından yönetilen halkların kendi arasında iletişimde olması ...

İnternet Öcüsü!

İnternet Öcüsü!

Halen güvenilir bir iletişim aracı olarak kabul görmeyen, aramıza almak istemediğimiz mahallenin sevilmeyen çocuğu internetin Türkiye’deki geleceği nedir? Yetersiz bilgilenme ...

Recommended